Quản lý nhân sự

I – GIẢI PHÁP

Nhân sự là yếu tố quan trọng của mọi doanh nghiệp. Quản lý nhân sự là quản lý hồ sơ nhân viên bao gồm lý lịch, trình độ chuyên môn, quá trình tham gia công tác của nhân viên,… và đối với một số doanh nghiệp có thể quản lý đồ dùng bảo hộ, định mức sử dụng bảo hộ lao động; là ghi nhận thành tích trong sản xuất kinh doanh của nhân viên để khen thưởng kịp thời nhằm động viên họ nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng trong công việc; là phải nắm được tình hình nhân viên trong đơn vị để có những điều chỉnh thích hợp,…

Hệ quản lý nhân sự của 4PSoft sẽ giúp doanh nghiệp quản lý nguồn nhân lực của mình một cách hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng hoạt động sản xuất và hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp. Bởi nhân sự là yếu tố quan trọng góp phần tạo nên giá thành sản phẩm của doanh nghiệp.

II – ƯU ĐIỂM

1. Thích hợp cho nhiều loại doanh nghiệp khác nhau 

Với mỗi doanh nghiệp thuộc các hình thức sản xuất kinh doanh khác nhau sẽ có những cách quản lý nhân viên khác nhau. Hệ quản lý nhân sự của 4PSoftđược thiết kế rất linh hoạt để phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp khác nhau: Nhà nước, tư nhân,… kể cả các công ty liên doanh có nhân viên thuộc nhiều quốc tịch khác nhau.

2. Mức độ quản lý đa dạng

III – CHỨC NĂNG

Phần mềm cho phép quản lý nhân viên theo nhiều thông tin khác nhau, thể hiện qua hệ thống các doanh mục trong chương trình. Hệ thống các báo biểu, truy vấn thông tin đa dạng.
Phần mềm của 4PSoft với các kết xuất báo cáo và tìm kiếm thông tin theo nhiều chỉ tiêu khác nhau giúp người quản lý có thể nắm được thông tin của nhân viên một cách chi tiết và theo nhiều góc độ.
– Báo biểu
o In lý lịch.
o Lý lịch trích ngang.
o Quá trình công tác.
o Hợp đồng lao động.
o Danh sách khen thưởng – kỷ luật.
o Danh sách nhân viên thử việc.
o Danh sách và chi phí các khóa học.
o Danh sách nhân viên tham gia khóa học và kết quả.
o Danh sách nhân viên thuộc gia đình chính sách.
o Tổng hợp kết quả thi nâng bậc.
o Báo cáo nhu cầu tuyển lao động mới.
o Tổng hợp bậc công nghiệp và nhu cầu bổ sung.
o Báo cáo tăng giảm lao động.
o Báo cáo thực trạng đội ngũ cán bộ và nhu cầu bổ sung.
o Đăng ký giảm lao động.
o Báo cáo lao động và thu nhập năm.
o Diễn biến lương.
o Báo cáo tổng hợp.
o In danh sách nhân viên theo điều kiện.
o Quyết định thôi việc.
o Tổng hợp ngày nghỉ trong năm.
o Biểu đồ thống kê.
o Bảng kê các đợt đánh giá.
o …
– Truy vấn
     o Theo điều kiện tự chọn.
o Nhân viên đến hạn ký hợp đồng lao động.
o Danh sách nhân viên mới.
o Danh sách lao động đề nghị cấp sổ BHXH.
o Danh sách CBCNV được đề nghị tăng lương.
o …

Hệ quản lý nhân sự của 4PSoft với thiết kế mở có thể kết nối với các chương trình khác như: chấm công, tính lương, kế toán cũng như các chương trình khác đang được sử dụng tại doanh nghiệp.