GP chính phủ điện tử

Giải pháp e-Government mang đến khả năng xây dựng một môi trường giao tiếp qua mạng giữa các sở, ban, ngành, cơ quan nhà nướcvới xã hội thông qua công cụ Web nhằm phổ biến các quy chế, chính sách của Đảng, Nhà nước và chính quyền thành phố… tới các bộ phận dâc húng trong xã hội; đồng thời đây cũng là phương tiện mới để tiếp nhận thông tin, thắc mắc, nguyện vọng của dân chúng một cách hiệu quả.

Với chính sách miễn cước truy cập của mạng e-Government, đây sẽ trở thành môt kênh thông tin giao tiếp mạnh giữa các cơ quan hành chính và xã hội.

Ngoài ra giải pháp e-Government cũng cung cấp các phưong án xây dựng mạng máy tính và hệ thống thông tin phục vụ cho mục đích quản lý nội bộ của các cơ quan chính quyền.

Về mặt kỹ thuật, giải pháp e-Government là giải pháp xây dựng các mạng Intranet /Extranet cho các tổ chức chính quyền dựa trên các dịch vụ sau:
     o Dịch vụ xây dựng  hệ thống thông tin, cổng thông tin.
o Dịch vụ kênh thuê riêng thông qua các ISP.
o Dịch vụ cho thuê Server riêng.

Với các dịch vụ trên, các tổ chức chính quyền có thể thiết lập một mạng Intranet /Extranet riêng của mình mà không phải tốn bất cứ chi phí ban đấu nào. Bên cạnh đó, giải pháp e-Government cũng giảm thiểu chi phí quản lý và duy trì hoạt động hệ thống vì một phần hoặc toàn bộ hệ thống đã được quản lý, bảo dưỡng, bảo trì bởi đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm của 4PSoft.