Khảo sát mô hình lí thuyết hội nhập thương mại điện tử tại các doanh nghiệp Việt Nam

Trong những năm gần đây, thương mại điện tử đã phát triển mạnh mẽ, góp phần thay đổi căn bản và làm đa dạng các hoạt động thương mại trên thị trường, đặc biệt là trong điều kiện toàn cầu hóa. Nghiên cứu hội nhập thương mại điện tử ở các doanh nghiệp Việt Nam: cách tiếp cận mô hình lí thuyết dựa trên cơ sở tổng hợp những nghiên cứu lí thuyết và thực tiễn của các tác giả trên thế giới, đồng thời, kết hợp phân tích tình hình hội nhập tại Việt Nam để hình thành mô hình hội nhập. Mô hình sẽ tạo ra cơ sở tiền đề giúp cho việc triển khai nghiên cứu thực tiễn tại các doanh nghiệp Việt Nam trong tương lai.

1. GIỚI THIỆU CHUNG
      Thương mại điện tử (TMĐT) ngày càng khẳng định được vai trò của mình trong việc đưa lại cho doanh nghiệp (DN) những thông tin phong phú về thị trường và đối tác, giảm chi phí, rút ngắn chu kỳ sản xuất, dễ dàng tạo dựng và củng cố quan hệ khách hàng. Ở Việt Nam, TMĐT đã có quá trình hình thành hơn 5 năm qua và được nhận định là đang bắt đầu bước vào giai đoạn phát triển mạnh. Thống kê mới nhất cho biết cuối 2004 đã có trên 3.000 doanh nghiệp xây dựng website và con số này tiếp tục tăng rất nhanh trong đầu năm 2005. Tuy nhiên, phần lớn các ứng dụng TMĐT vẫn còn sơ khai, các website mới chỉ cung cấp thông tin khái quát nhất về doanh nghiệp, sản phẩm mà chưa trở thành công cụ tương tác giữa khách hàng và doanh nghiệp. Theo tài liệu của APEC, doanh số TMĐT đã tăng từ 500 tỷ USD năm 2000 lên đến 5.700 tỷ USD năm 2004 và dự kiến năm 2006 sẽ lên đến 9.100 tỷ USD. Riêng trong khối Asean, TMĐT năm 2003 đã đạt tới con số 32 tỷ USD.
      Rõ ràng, TMĐT ngày càng chứng minh được tính ưu việt của mình bằng việc cho phép tiến hành các thương vụ ở mọi lúc, mọi nơi một cách thuận tiện, thời gian giao dịch có thể lên tới 24 giờ mỗi ngày cả 7 ngày trong tuần. Thông qua mạng Internet, các giao dịch điện tử được tiến hành trên phạm vi toàn cầu. Với lợi thế này một công ty nhỏ cũng có khả năng như một công ty xuyên quốc gia. Để có được một mạng lưới khách hàng trên thế giới, các công ty xuyên quốc gia đã phải đầu tư rất nhiều tiền của và thời gian nhưng nay các công ty đa quốc gia này đang phải chịu cạnh tranh với hàng vạn công ty nhỏ đã xuất hiện trong mắt các khách hàng trên toàn thế giới nhờ có TMĐT. Đối với Việt Nam, trong điều kiện phát triển kinh tế đất nước và hội nhập nền kinh tế toàn cầu, để đảm bảo sự tồn tại và phát triển, đòi hỏi các doanh nghiệp phải sử dụng những kĩ thuật công nghệ mới, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin, Internet và thương mại điện tử (TMĐT) trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
      Thực tế cho thấy, trong những năm qua, một số doanh nghiệp tại Việt Nam đã từng bước sử dụng Internet, hội nhập thương mại điện tử và thu được những kết quả đáng kể. Tuy nhiên, trong quá trình hội nhập, các doanh nghiệp Việt Nam cũng giống như một số doanh nghiệp tại các nước đang phát triển đang đứng trước một số khó khăn đáng kể như việc thiếu nguồn vốn, nguồn nhân lực, những cơ sở pháp lí cho việc triển khai TMĐT tại doanh nghiệp. Bên cạnh đó, việc tồn tại những hạn chế trong hiểu biết bản chất, đặc điểm, lợi ích ứng dụng TMĐT trong doanh nghiệp của người lãnh đạo, nhân viên cũng như thói quen mua hàng truyền thống (theo kiểu họp chợ) của người dân… cũng là một trong những cản trở lớn đối với trong quá trình hội nhập TMĐT ở các doanh nghiệp tại Việt Nam. Do vậy, việc tiếp cận mô hình lí thuyết hội nhập TMĐT là một việc làm thật sự cần thiết, giúp cho chính phủ cũng như chính bản thân doanh nghiệp có những quyết định phù hợp cho việc hội nhập thương mại điện tử trong doanh nghiệp.
2. MÔ HÌNH HỘI NHẬP TMĐT Ở CÁC DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM – MÔ HÌNH LÍ THUYẾT
      Để hình thành nên mô hình hội nhập TMĐT ở các doanh nghiệp tại Việt Nam, chúng tôi sẽ dựa trên cơ sở những phân tích về mô hình hội nhập TMĐT của các nước trên thế giới, đặc biệt là các nước đang phát triển và những nước trong khu vực Đông Nam Á, đồng thời, kết hợp với phân tích, xem xét một số vấn đề trong điều kiện thực tế tại Việt Nam. Phần lớn, những nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến việc hội nhập TMĐT được phát triển trên cở sở các nhân tố ảnh hưởng đến hội nhập công nghệ mới như: công nghệ thông tin (IT), hệ thống thông tin (IS), Internet. Việc hội nhập công nghệ mới ở một doanh nghiệp được thể hiện theo ba giai đoạn: ý định (ý tưởng) ban đầu, hội nhập và ứng dụng (Pierce và cộng sự, 1977). Theo đánh giá của các chuyên gia thuộc Bộ Thương mại (Vụ châu Á – Thái Bình Dương) thì Việt Nam đang ở bước đầu tiên của giai đoạn thứ nhất của quá trình hội nhập. Trong điều kiện tại Việt nam trong việc hội nhập TMĐT, chúng ta có thể xem xét và phân tích việc hội nhập TMDT của các doanh nghiệp trên hai khía cạnh: giai đoạn (thời kì) hội nhập và mức độ hội nhập.
–         Giai đoạn (thời kì) hội nhập của doanh nghiệp được phản ánh bởi việc doanh nghiệp đó đang trong giai đoạn áp dụng, có hoặc không có ý định triển khai trong tương lai những hoạt động thương mại điện tử như thư điện tử (e-mail), trao đổi dữ liệu điện tử (EDI), thanh toán điện tử (electronic payment), giao gửi số hóa (digital delivery of content)) trong họat động kinh doanh của doanh nghiệp (Truong và Rao (2002), Thong (1999), Teo và Tan (1998)). Do đó có thể sắp xếp một doanh nghiệp ở trong giai đoạn đang áp dụng(doanh nghiệp đó đang áp dụng ít nhất một hoạt động thương mại điện tử trong quá trình kinh doanh của mình), doanh nghiệp thăm dò(doanh nghiệp dự kiến sẽ áp dụng ít nhất một hoạt động trong 5 năm tới) và doanh nghiệp đi sau (không có ý định áp dụng hoặc sẽ áp dụng nhưng sau 5 năm nữa).
–         Mức độ hội nhập TMĐT trong các doanh nghiệp được phản ánh bởi mức độ ứng dụng và triển khai các hoạt động TMĐT trongdoanh nghiệp đang áp dụng TMĐT.
      Như vậy, mỗi doanh nghiệp, dù trong giai đoạn nào và với mức độ hội nhập nào cũng đều chịu sự tác động bởi các yếu tố bên trong doanh nghiệp và các yếu tố bên ngoài. Chính việc thành lập mô hình phân tích và khảo sát nhân tố, giúp cho việc ra quyết định xảy ra thuận tiện hơn.
 
      2.1. Các yếu tố thuộc về tổ chức
      Khi hội nhập thương mại điện tử, một trong những nhóm yếu tố đầu tiên cần phải xem xét là những yếu tố về tổ chức, các tác giả đã khẳng định những yếu tố: đặc điểm sản phẩm, quy mô doanh nghiệp (lượng nhân viên, quy mô thị trường) (Ling (2001), Teo và Tan (1998)), loại hình kinh doanh (Thong và Yap (1995)), định hướng chiến lược về hội nhập công nghệ thông tin và TMĐT của doanh nghiệp (Auger và cộng sự (2003)), những hiểu biết về TMĐT của nhân viên (Thong (1999)), những nguồn lực (về tài chính, nhân sự, cơ sở hạ tầng về CNTT, khả năng duy trì hoạt động TMĐT…), và văn hóa của doanh nghiệp (Chieochan và cộng sự (2000)) có tác động trực tiếp đến hội nhập công nghệ mới và TMĐT tại các doanh nghiệp. Thực tế ở Việt Nam, một trong những khó khăn lớn nhất của các doanh nghiệp là việc thiếu hụt lực lượng có tay nghề để đáp ứng nhu cầu của công nghệ cao và thiếu vốn đầu tư để xây dựng hạ tầng công nghệ. Mặt khác, chính các doanh nghiệp chưa chịu hoặc chưa có định hướng chiến lược về TMĐT cũng như chưa biết cách triển khai dự án TMĐT tại chính doanh nghiệp, chưa cung cấp cho nhân viên một sự nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ mới và đặc biệt là TMĐT trong doanh nghiệp. Theo báo cáo của Bộ bưu chính viến thông (8-2004), hiện nay, trên 85% doanh nghiệp đã có sử dụng mạng máy tính, trong hầu hết các doanh nghiệp đã sử dụng máy tính, 14% có mạng diện rộng (WAN), đây là một điều kiện thuận lợi cho việc phát triển TMĐT tại doanh nghiệp, tuy nhiên, để triển khai được dự án TMĐT, cần phải có một giải pháp đồng bộ từ phía doanh nghiệp về hạ tầng cơ sở về công nghệ thông tin cũng như việc huấn luyện cho nhân viên những kiến thức về kinh doanh trên mạng để cho họ có thể làm việc trong môi trường kinh doanh TMĐT một cách tốt nhất.
      2.2. Các yếu tố liên quan đến đặc điểm của người lãnh đạo
      Để cho việc hội nhập công nghệ mới nói chung và TMĐT nói riêng được thực hiện nhanh chóng trong doanh nghiệp, một vấn đề đặt ra là đòi hỏi người lãnh đạo phải có những nhận thức và kiến thức nhất định về vai trò của TMĐT đối với doanh nghiệp (Chieochan và cộng sự (2000), Thong và Yap (1995)) từ đó họ sẽ có những thái độ tích cực (Seyal và Rahman (2003), Thong (1999)) đối với việc xúc tiến thực hiện và ứng dụng TMĐT trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Theo VietnamNet, ‘’TMĐT đang…‘’đi bộ’’ ở Việt Nam’’, một nguyên nhân lớn nhất và quan trọng nhất là do nhận thức của xã hội về TMĐT và đặc biệt là nhận thức của chính bản thân người lãnh đạo doanh nghiệp đối với loại hình này’’. Trong thời gian tới đây, TMĐT là việc đương nhiên Việt Nam phải thực hiện trong tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới – nhất là khi Việt Nam đã là thành viên của AFTA, tiến tới gia nhập WTO. Việc cam kết gia nhập e-ASEAN, e-APEC cũng là một động lực cho chính phủ Việt Nam cũng như chính các doanh nghiệp nhận thức rõ ràng hơn vai trò và lợi thế trong việc phát triển TMĐT tại doanh nghiệp, và Việt Nam cũng sẽ và phải tận dụng được những lợi thế về công nghệ mới của những quốc gia phát triển. Cũng theo VietNamNet, hiện ở Việt Nam có một số doanh nghiệp mà lãnh đạo đang nỗ lực biến TMĐT trở thành công cụ chính trong hoạt động kinh doanh của mình như VEC, VASC, VDC, VNET… hay sử dụng TMĐT để tiến hành hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam thâm nhập thị trường Australia, Mỹ, Châu Âu như công ty VBD, GOL (www.goodsonlines.com). Với sự hỗ trợ của các công ty xúc tiến thương mại điện tử, các sở khoa học và công nghệ của các tỉnh, thành phố đã mở những lớp bồi dưỡng cho các lãnh đạo doanh nghiệp những nhận thức về tầm quan trọng của TMĐT đối với doanh nghiệp cũng như cách thức khảo sát và triển khai dự án TMĐT, điều đó giúp cho lãnh đạo của các doanh nghiệp có những hiểu biết nhất định và tạo điều kiện cho họ có một thái độ tích cực hơn đối với việc hội nhập. Mặt khác, để thực hiện TMĐT, ban lãnh đạo cũng cần phải nhận thức và chấp nhận những cải tiến quy trình quản lí, cải tiến bộ máy, thay đổi văn hóa làm việc trong chính doanh nghiệp để đáp ứng với những thay đổi trong quá trình kinh doanh.
      2.3. Các yếu tố bên ngoài (môi trường)
      Hạ tầng công nghệ thông tin, những chính sách vĩ mô của chính phủ và sự trợ giúp của các doanh nghiệp lớn đã hội nhâp TMĐT đóng một vai trò cực kì quan trọng trong tiến trình hội nhập của các doanh nghiệp (Ling (2001), Tan và Teo (2000), Lefebvre và Lefebvre (1996)), việc chuẩn bị những cơ sở về server (máy chủ) cho mỗi khu vực, đường truyền (theo đường điện thoại, cable) giúp cho việc truy cập Internet của các doanh nghiệp một cách nhanh chóng. Bên cạnh đó, việc chậm xúc tiến và xây dựng những văn bản chấp nhận chữ kí điện tử, chứng nhận điện tử, thanh toán điện tử, luật thương mại điện tử cũng như những tồn tại trong vấn đề bảo mật làm cho doanh nghiệp ‘’ngần ngại’’ trong việc áp dụng. Xây dựng một hệ thống văn bản pháp quy liên quan đến thương mại điện tử, chữ kí và thanh toán điện tử để điều chỉnh các vấn đề phát sinh trong giao dịch điện tử, theo đó, chính phủ là người chịu trách nhiệm chính trong việc triển khai chiến lược và xây dựng cơ sở hạ tầng cho việc phát triển, xây dựng những văn bản quy định về việc áp dụng luật pháp và các quy định quốc tế về ứng xử trong TMĐT với các giao dịch quốc tế là một vấn đề cấp thiết cần đặt ra. Bên cạnh đó, chính phủ cũng cần chuẩn bị các điều kiện thích hợp cho việc cam kết thực hiện các chính sách của WTO về tiến trình tự do hóa thương mại, trong đó tự do hóa ngành công nghệ truyền thông, cạnh tranh độc quyền để đảm bảo các điều kiện kĩ thuật và tương quan giá cả hợp lí so với các nước trong khu vực và thế giới, khuyến khích nghiên cứu và triển khai các dịch vụ viến thông cho các thành phần kinh tế, lập các kế hoạch tổng thể cho ứng dụng kĩ thuật TMĐT trong các doanh nghiệp. Một trong những yếu tố môi trường tác động đến việc hội nhập là sức ép từ chính những khách hàng và nhà cung cấp của doanh nghiệp (Ling (2001), Rashid và Al-Qirim (2001), Tan và Teo (2000)). Khác hàng và nhà cung cấp có quyền yêu cầu đối tác của mình ứng dụng TMĐT để giúp họ thuận tiện hơn trong việc tìm kiếm thông tin, mua hàng và thanh toán.
      2.4. Các yếu tố về đổi mới công nghệ
      Việc nhận thức những lợi thế của việc ứng dụng TMĐT trong doanh nghiệp là một tiền đề cơ bản giúp cho việc hội nhập được thực hiện nhanh chóng (Limthongchai và Speece (2003), Seyal và Rahman (2003)). Lãnh đạo doanh nghiệp cần phải nhận thức được rằng TMĐT không chỉ mở ra những cơ hội kinh doanh mới, những sản phẩm và dịch vụ mới, những ngành nghề kinh doanh mới mà bản thân nó thực sự là một phương thức kinh doanh mới: Phương thức kinh doanh điện tử. Nó chuyển hóa các chức năng kinh doanh từ nghiên cứu thị trường, sản xuất sản phẩm đến bán hàng, dịch vụ sau bán từ phương thức kinh doanh truyền thống đến phương thức kinh doanh điện tử.
      Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo cũng cần nhận thức được những phức tạp (Seyal và Rahman (2003), Grover (1993)) của việc ứng dụng TMĐT trong doanh nghiệp và sự tương hợp hay thích hợp (Teo và Tan (1998), Grover (1993)) của phương thức kinh doanh này với hạ tầng công nghệ thông tin và văn hóa của doanh nghiệp. Chính việc quá thận trọng trong việc duy trì tính ổn định tại doanh nghiệp mà nhiều nhà lãnh đạo chưa có những quyết định xúc tiến việc ứng dụng TMĐT tại doanh nghiệp của mình. Để giải quyết vấn đề này, chính phủ cần phải có những chương trình đào tạo và bồi dưỡng cán bộ những hiểu biết về TMĐT cũng như những vấn đề kiểm soát những sự thay đổi khi doanh nghiệp khi ứng dụng TMĐT.
      Thông qua việc phân tích những yếu tố tác động đến hội nhập TMĐT tại Việt Nam giúp cho chúng ta có một cái nhìn toàn diện hơn trong việc kiểm soát và kích thích quá trình hội nhập tại các doanh nghiệp. Tuy nhiên, để biết được thực tế ở các doanh nghiệp như thế nào, chúng ta cần phải thực hiện những nghiên cứu mang tính chất thực tiễn. Một trong những cơ sở cho việc thực hiện vấn đề đó là việc xác lập các giả thiết. Trong khuôn khổ phân tích này, chúng tôi đưa ra hai giả thiết, làm cơ sở cho việc phân tích mô hình thực tiễn về hội nhập TMĐT ở các doanh nghiệp tại Việt Nam như sau:
      GT1: Tác động của những nhân tố (trong mô hình) đến việc hội nhập TMĐT ở các doanh nghiệp tại Việt Nam sẽ khác nhau theo từng giai đoạn (sử dụng, thăm dò hay lạc hậu).
      GT2: Các nhân tố (trong mô hình) sẽ có mối quan hệ (thuận, nghịch) với quy mô hội nhập của doanh nghiệp đang trong thời kì sử dụng.
 
3. Ý NGHĨA THỰC TIỄN, HƯỚNG NGHIÊN CỨU TƯƠNG LAI VÀ KẾT LUẬN
      Việc khảo sát và xây dựng mô hình lí thuyết hội nhập TMĐT ở các doanh nghiệp tại Việt Nam có một ý nghĩa quan trong trong việc tạo tiền đề cho việc phân tích mang tính thực tiễn, giúp cho người nghiên cứu hiểu hơn những mô hình phân tích hội nhập TMĐT tại Việt Nam trên cơ sở việc phân tích mô hình ở các nước phát triển, các nước trong khu vực và điều kiện thực tế tại Việt Nam
      Trên cơ sở mô hình và những giả thiết xây dựng trong khuôn khổ nghiên cứu này, trong thời gian tới, tác giả sẽ thu thập dữ liệu, khảo sát tình hình thực tiễn tại các doanh nghiệp để tìm ra những nhân tố và mức độ tác động của nó đến hội nhập TMĐT tại doanh nghiệp.