Giới thiệu giải pháp thương mại điện tử

Mọi người đều có thể nhanh chóng phát triển cho doanh nghiệp của mình một cửa hàng online và bạn có thể tự tổ chức kho hàng, giao dịch và bán hàng online nhanh chóng, dễ dàng… Nhờ đó, ngoài chuyện cung cấp thông tin giới thiệu doanh nghiệp, hàng hoá bạn có một cửa hàng và bán hàng trực tuyến trên website như các doanh nghiệp tiên tiến nhất hiện nay. 

Dựa trên nền tảng công nghệ Web phát triển nhiều năm qua, công nghệ WEB++ của chúng tôi có thể cung cấp đầy đủ, hoàn chỉnh các chức năng mạnh mẽ, hỗ trợ cho việc thực hiện thương mại điện tử trực tuyến (E-Commerce).

Qua Website, doanh nghiệp của bạn có thể :

– Cập nhật thông tin hàng hoá trực tuyến: Bạn dễ dàng cập nhật và thường xuyên thay đổi hình ảnh, thông tin chi tiết, giá cả các mặt hàng bạn sẽ kinh doanh bất cứ lúc nào và ở bất cứ nới đâu.

– Mua và đặt mua hàng trực tuyến (Online Shopping): Khách hàng của bạn dễ dàng tìm kiếm hàng hoá, chọn hàng, thêm bớt mặt hàng vào giỏ hàng (Shopping Cart), tự động tính toán / ghi nhớ đơn hàng  và gửi đơn đăng ký mua hàng dễ dàng. Ở chế độ mua hàng của người viếng thăm, chúng tôi luôn tuân thủ chế độ bảo mật SSL và phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán (PSP – Payment Service Provider), các dịch vụ kiểm tra Credit Cards  có tên tuổi như Barclays Merchant Services, LloydsTSB Cardnet…

– Quản lý các đơn đặt hàng trực tuyến (Order Management System): Quản lý, lưu trữ và báo cáo các thông tin về đặt hàng và trạng thái của đơn hàng: đã giao hàng chưa, đã thanh toán chưa…

– Quản lý khách hàng (Customer Management): Lưu trữ, thống kê các hoạt động gắn với các khách hàng của doanh nghiệp. Mọi hoạt động gắn với khách hàng và đơn hàng đều có thể thực hiện từ xa, không phụ thuộc vào vị trí địa lý.

– Thanh toán trực tuyến (Payment Online Process): Hỗ trợ cơ chế thanh toán điện tử qua Website giữa bên mua và bên bán. Chương trình này có ưu điểm là tính bảo mật tuyệt đối, dễ sử dụng và được bảo chứng bởi một trong 3 nhà xử lý thanh toán trực tuyến nổi tiếng thế giới: PayPal , 2Checkout.com, Authorize.NET

Các doanh nghiệp đều đã tin tưởng rằng cửa hàng online hoàn chỉnh của bạn thỏa mãn được khách hàng trong nước và quốc tế truy cập vào cũng như yêu cầu đặt ra đối với việc bán hàng qua Internet.

Theo software