Hệ thống tính lương

I – GIẢI PHÁP

Tiền lương là khoản mà doanh nghiệp phải trả cho công nhân viên khi tham gia vào hoạt động sản xuất tại doanh nghiệp. Tuy nhiên, tiền lương cho mỗi nhân viên là không giống nhau do phụ thuộc vào nhiều yếu tố: chức vụ, trình độ học vấn, loại hợp đồng,.. Và tùy thuộc vào loại hình sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp sẽ có những cách tính lương khác nhau.
Hệ tính lương tự động PS do4PSoft cung cấp sẽ giúp doanh nghiệp thực hiện quy trình tính lương cho nhân viên một cách rất “động”, từ việc định nghĩa các tiêu chí tính lương, định nghĩa các loại lương, đến khâu lập các báo cáo, tạo hồ sơ lương, bảng lương. Do đó, đây chính là giải pháp cho các doanh nghiệp muốn tin học hóa khâu tính lương của đơn vị mình. 

II – ƯU ĐIỂM

1. Định nghĩa tiêu chí tính lương

Tiền lương của nhân viên sẽ bao gồm nhiều khoản cấu thành. Các khoản này tùy thuộc vào lĩnh vực, quy mô hoạt động của từng loại doanh nghiệp mà có những quy định khác nhau.
Do đó, nhằm linh hoạt trong việc định nghĩa các khoản tính lương của mỗi doanh nghiệp, phần mềm này của 4PSoft cho phép người dùng tự định nghĩa các tiêu chí tính lương đang áp dụng tại đơn vị mình : ngày công, đơn giá ngày công, sản phẩm, đơn giá sản phẩm, BHXH, BHYT, phụ cấp đi lại, tiền ăn trưa,..

2. Định nghĩa loại lương

Tùy theo loại hình của từng doanh nghiệp là tư nhân, nhà nước hay liên doanh,… , tùy vào lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp là sản xuất chế biến, kinh doanh hay các cơ quan hành chính sự nghiệp sẽ có cách tính lương khác nhau. Để đáp ứng, phần mềm cho phép người sử dụng thiết lập các công thức tính lương mà đơn vị sử dụng : lương giờ, lương sản phẩm, lương ngày, lương khoán,… dựa trên các tiêu chí đã được định nghĩa.

Đặc điểm này giúp doanh nghiệp có thể linh hoạt trong việc thiết lập, chỉnh sửa cũng như thay đổi những phương pháp tính lương tình hình thực tế của doanh nghiệp.

3. Hệ số tính lương

Với những tiêu chí tính lương đã định nghĩa nhưng việc áp dụng những tiêu chí này cho các nhân viên đôi khi không giống nhau. Các tiêu chí có thể khác nhau giữa các nhân viên tùy thuộc vào trình độ, chức vụ,…
Hệ quản lý nhân sự cho phép quy định hệ số tính lương cho các tiêu chí đã định nghĩa. Với việc định nghĩa này, giúp nhận biết tiêu chí nào là áp dụng cho tất cả nhân viên hay có thể thay đổi theo từng loại nhân viên khi tiến hành tính lương.

4. Tính lương theo loại nguyên tệ

Đối với các công ty liên doanh hay có nhân viên là người thuộc các quốc tịch khác nhau sẽ có những hình thức chi trả lương khác nhau. Có thể là VND nếu là nhân viên trong nước hay bằng USD cho nhân viên là người nước ngoài. Điều này sẽ được chương trình hỗ trợ bằng chức năng cho phép chọn loại nguyên tệ để tính lương cho nhân viên.

5. Tính lương tự động

Với các tiêu chí đã định nghĩa, các loại lương đã được thiết lập, người sử dụng chỉ cần chọn những loại lương nào sẽ áp dụng cho nhân viên nào, chi trả theo nguyên tệ nào, công việc tính lương cho mỗi nhân viên sẽ được chương trình thực hiện tự động và tạo ra bảng lương cho nhân viên.

6. Lập báo cáo động

Một đặc điểm nổi bật khác của PS là cách lập báo cáo động. Hệ thống sẽ không xây dựng sẵn các báo cáo  mà cho phép người sử dụng lập những báo cáo theo những điều kiện tự chọn, tùy thuộc vào cách xem thông tin của các đơn vị.

Hệ thống hỗ trợ người dùng từ việc chọn tiêu đề báo cáo, định nghĩa các cột trong báo cáo, trình tự hiển thị của các cột, sắp xếp, phân nhóm các mục trong báo cáo theo điều kiện. Với mẫu báo cáo đã thiết kế, người dùng có thể lưu lại để sử dụng. Người sử dụng cũng có thể kết xuất báo cáo ra Excel để chỉnh sửa theo nhu cầu của họ.