Mô hình kinh doanh Công ty – Công ty (B to B)

Cũng nhộn nhịp như môi trường bán lẻ, thị phần lớn nhất lại nằm trong hoạt động kinh doanh giữa các công ty. Rất nhiều công ty mua thiết bị và hàng hóa từ các công ty khác. Ví dụ: công ty Louisiana-Pacific bán tấm lát sàn cho các xưởng cưa, các ngân hàng thì mua các hệ thống máy tính của IBM, các công ty bán hàng di động lại sử dụng phần mềm lập kế hoạch trực tuyến của HotOffice.com.

Nhưng các mô hình B2B lại hoạt động trong một thế giới tách biệt hoàn toàn so với mô hình kinh doanh bán lẻ; nhu cầu và cách thức tiến hành trong B2B thường khác hoàn toàn so với B2C. Dịch vụ thường đóng vai trò quan trọng đối với các công ty hơn là trang thiết bị văn phòng và Internet được trang bị để giải quyết các giao dịch trên mọi lĩnh vực, từ dịch vụ tư vấn cho tới sử dụng đội ngũ thư ký.

Trước khi có sự sụp đổ của các công ty kinh doanh trực tuyến (công ty dotcom) trong năm 2000, các công ty B2B luôn gắn chặt với Wall Street (thị trường tài chính Mỹ). Năm 1999, Forrester Research, một công ty nghiên cứu những biến động trong lĩnh vực công nghệ, dự đoán, cho tới năm 2004, TMĐT B2B ở Mỹ sẽ đạt 1 nghìn tỷ USD và đến đầu năm 2000, công này nâng mức dự đoán của mình lên 2,7 nghìn tỷ USD. Các công ty khác thậm chí còn có những dự đoán lạc quan hơn nhiều. Nhưng trong bất cứ trường hợp nào, chỉ cần một phần nhỏ trong những dự đoán này trở thành hiện thực cũng sẽ đem lại cho một công ty B2B một mối lợi kếch sù.

Safetylogic, một công ty bán dịch vụ an ninh trên mạng cho các khách hàng công ty trên cơ sở đăng ký dài hạn, là một điển hình của một lĩnh vực hoạt động B2B trực tuyến. Hầu hết các công ty đều phải tính đến các vấn đề an ninh. Nhưng việc thực hiện các nguyên tắc và thủ tục an ninh lại là mộtư vấn đề rắc rối. Các công ty cần phải thực hiện kiểm toán, sắp xếp các cuộc họp về an ninh, lập hồ sơ, v.v… Theo truyền thống, các hoạt động này sẽ được thực hiện thông qua hệ thống văn thư, gửi các tài liệu, thư tín theo đường bưu điện hoặc cùng lắm là qua fax. Safetylogic cung cấp một dịch vụ nhằm tự động hoá và tập trung những phương thức mà các công ty thực hiện chuyển tài liệu và thông tin về các vấn đề an ninh giữa các trụ sở, văn phòng địa phương và các cơ sở với nhau, như giữa các nhà máy và kho chứa chẳng hạn.

Các dịch vụ tương tác và đầy đủ tính năng dựa trên cơ sở đăng ký dài hạn giống như dịch vụ mà Safetylogic cung cấp là một cách giúp cho các công ty B2B có thể thu được lợi nhuận. Cố nhiên, bán hàng trực tiếp luôn là nguồn thu chủ yếu, như là khi một công ty bán sản phẩm trực tiếp cho một công ty khác giống như trong các giao dịch B2C. Tuy nhiên, mạng Internet có thể thay đổi động lực của bán hàng trực tiếp. StaplesLink.com (đại diện trực tuyến độc quyền cung cấp đồ dùng văn phòng của Staples) gia tăng được doanh thu bán hàng trực tiếp của mình đối với các khách hàng công ty bằng việc giúp tự động hoá quá trình chấp nhận việc mua hàng. StaplesLink chỉ cho phép các công ty được chấp nhận qua chiếc cửa ảo trên trang web của mình và ngay cả khi đó, cũng phải áp dụng một số quy tắc nhất định đối với từng khách hàng cụ thể. Chẳng hạn, trang web này quy định một giới hạn chi tiêu được định trước dựa trên cơ sở tính mục hàng theo đơn (per-order) hoặc theo đường truy cập (per-line) phù hợp với quyết định cho phép cuối cùng của công ty.

Cùng với nguồn thu từ đăng ký dài hạn và thỉnh thoảng từ nguồn trả tiền theo lần xem, các trang web B2B thường quảng cáo lẫn cho nhau. Điều này tạo ra cả chi tiêu và nguồn thu, tuỳ thuộc vào việc một công ty thuộc phía nào của giao dịch.

Theo B2b.com.vn