4Psoft – cổng thông tin vượt thời gian, không gian (Đài TH BRVT)

Tháng 1-2008, Đài Truyền hình tỉnh BRVT đã phát sóng những hình ảnh về 4Psoft trong chuyên mục Khoa Học – Công Nghệ. Sau đây là nội dung buổi phát hình.