E-marketing: Giải pháp hỗ trợ tiếp thị và bán hàng hiệu quả của doanh nghiệp

Marketing là một trong các hoạt động quan trọng của doanh nghiệp. Tỷ lệ chi phí marketing trên doanh số của một công ty thường chiếm từ 20% đến 30% bao gồm các loại chi phí cấu thành như: chi phí cho lực lượng bán hàng, điều nghiên marketing, chi phí quản lý phân phối […]